You are currently viewing Oni tu rządzą!

Oni tu rządzą!

6 lutego 2019 r. odbyły się wybory do ZSU, w wyniku których przewodniczącą szkoły została Julia Jarra – Leszczyńska z klasy 7a, a jej zastępcami Antonio Przystał i Kamil Stan z klasy 5b. Do ZSU dostali się też: Oliwia Burnatowska i Natasza Wnuk z klasy 4a oraz Anna Brońka i Wiesław Dąbrowski z klasy 5b. Trzecim opiekunem SU, wybranym przez uczniów, została p. Monika Kyrc.

Pod opieką Samorządu Uczniowskiego znajdują się 4 sekcje:
Sekcja informacyjna
Natasza Wnuk 4a
Kamil Stan 5b
Wiktor Kopcik 5a
Pacyna Jerzy 5a
Helena Jarmołowska 5b
Wiktoria Cholewa 7a
Oliwia Nawłatyna 7a
Małgorzata Gorycka 7a

Sekcja organizacyjna
Oliwia Burnatowska 4a
Antonio Przystał 5b
Julia Pawlik 4a
Kinga Kępska 5b
Milena Kupiec 5b
Antonina Osińska 7a
Magdalena Pieczko 7a
Kacper Pasek 7b

Sekcja porządkowa
Anna Brońka 5b
Wiesław Dąbrowski 5b
Lidia Bożek 4a
Alicja Gąsiorek 4a
Daria Radu 4b
Norbert Kowalik 5a
Bartosz Żyła b
Bianca Radu 7a

Sekcja techniczna
Daniel Janiak 7a
Maciej Abramowicz 7b

14 lutego 2019 r. odbyły się wybory do Małego ZSU, w wyniku których przewodniczącą szkoły została Amelia Pogoda z oddziału 1b, a jej zastępcami Hanna Klasa z oddziału 1a i Bartłomiej Kręcina z oddziału 1c.