You are currently viewing SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

27.04.2022r. w szkole SP1 w Wieliczce uczniowie z klas 1 -3 wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadził ratownik medyczny z Fundacji Przystań Medyczna pan Rafał Niemiec.
Celem szkolenia było wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci oraz przygotowanie ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia.
Program zajęć obejmował część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części szkolenia uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy, tj. zakres czynności, które mają na celu pomóc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia i w innych sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzący zajęcia wyjaśnił, kiedy i dlaczego należy rozpocząć resuscytację. Zademonstrował jak prawidłowo wezwać pomoc, jakich udzielić informacji dyspozytorowi. Druga część szkolenia ukierunkowana była na praktykę, czyli właściwe zastosowanie ucisków i wdechów ratowniczych. Następnie, pod czujnym okiem specjalisty, każdy uczestnik szkolenia mógł wykorzystać zdobyte informacje podczas ćwiczeń z użyciem fantomów oraz specjalistycznego sprzętu medycznego. Uczniowie ćwiczyli z fantomami do nauki podstawowych zabiegów resuscytacyjnych prawidłowe wykonywanie technik przywracania podstawowych parametrów życiowych .
Udział w tym szkoleniu przyczynił się do pogłębienia i usystematyzowania wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz umożliwił nabycie umiejętności racjonalnego zachowania w nagłych przypadkach, jak również zwiększył świadomość dzieci na temat roli ratownictwa społecznego i konieczności niesienia pomocy .

Koordynatorzy szkolenia Monika Kyrc i Elżbieta Duda

szkolenie z pierwszej pomocy

szkolenie z pierwszej pomocy

szkolenie z pierwszej pomocy

szkolenie z pierwszej pomocy

szkolenie z pierwszej pomocy

szkolenie z pierwszej pomocy

szkolenie z pierwszej pomocy

szkolenie z pierwszej pomocy

szkolenie z pierwszej pomocy

szkolenie z pierwszej pomocy

szkolenie z pierwszej pomocy

szkolenie z pierwszej pomocy

szkolenie z pierwszej pomocy