You are currently viewing Uczyli się u mistrzów…

Uczyli się u mistrzów…

W roku szkolnym 2016/2017 grupa młodzieży z naszego gimnazjum aktywnie uczestniczyła w wykładach edukacyjnych z cyklu „Ucz się u mistrzów– wielicki uniwersytet młodzieży”, w ramach projektu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Gminy Wieliczka oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zakładającego upowszechnianie nauki i zainteresowanie młodzieży szeroko pojętą humanistyką.

Spotkania odbywały się raz w miesiącu w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto”. Dotyczyły one szeroko rozumianego kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i nauki o języku.
Harmonogram wykładów w roku szkolnym 2016/2017:
21 września: Pamięć i kultura popularna: przypadek powstania warszawskiego / dr Maria Kobielska
19 października: Ta kartka… O rękopisie utworu literackiego / dr Mateusz Antoniuk
23 listopada: Najnowsza literatura polska po 2000 roku / dr Anna Pekaniec
14 grudnia: Tradycje polskiego winszowania / dr hab. Kazimierz Sikora
18 stycznia: Jak Polska znalazła się na mapie? / prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź
22 lutego: Kultura obrazkowa dawniej i dziś: siedemnastowieczne emblematy jako rodzaj kalamburu i obrazku do czytania” / Michał Gołębiowski
22 marca: Wyznanie czy wyzwanie? O wierszu Czesława Miłosza „Biedny chrześcijanin patrzy na getto” / dr Tomasz Kunz
26 kwietnia: Literatura inaczej: szalik, butelka, pudełko / dr hab. Dorota Wojda
31 maja: Biografie, autobiografie, listy / dr hab. Anna Pekaniec

Po ostatnim wykładzie na patio Solnego Miasta został przygotowany dla uczniów pokaz capoeiry oraz quiz dotyczący wykładów. Nasi uczniowie wykazali się wspaniałą pamięcią i aż siedem osób wygrało bilety na basen.
Następnie odbyło się uroczyste zakończenie projektu, połączone z podsumowaniem, wręczeniem nagród dla szkół, certyfikatów oraz podziękowań. Rozstrzygnięto konkurs ogłoszony na początku roku szkolnego na najbardziej systematyczne i najliczniejsze uczestnictwo w projekcie. I tu miła niespodzianka… Główną nagrodę – pakiet książek do szkolnej biblioteki, przekazaną przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce, otrzymało Gimnazjum w Wieliczce. Ponadto dwie pierwsze szkoły otrzymały dodatkową nagrodę w postaci wycieczek ufundowanych przez Wydział Edukacji. Wręczone zostały również podziękowania przedstawicielom wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy brali udział w projekcie, organizatorom oraz szkołom, których uczniowie uczestniczyli w zajęciach.
Uczniowie, którzy systematycznie brali udział w wykładach, otrzymali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa.


Koordynator projektu
Justyna Szewczyk