You are currently viewing Witajcie Gimnazjaliści – Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Witajcie Gimnazjaliści – Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

1 września w Wielickim Gimnazjum odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Akademia przygotowana przez uczniów klasy IIIc i IIe, pod kierunkiem p.Teresy Gancarz-Uran, miała charakter wspomnieniowo-historyczny. W pierwszej części uczniowie wspominali wakacje, wskazując m.in. ciekawe miejsca w prezentacji. Cały montaż koncentrował się wokół słów noblistki, że ,,nic dwa razy się nie zdarza”.

W drugiej części uczniowie podczas lekcji historii /pierwszej lekcji w nowym roku szkolnym/ odwołali się do rocznicy wybuchu II wojny światowej. Nauczyciel opowiadał o udziale Polaków na frontach drugiej wojny, pokazując slajdy z tamtych zdarzeń. Uczniowie zadawali pytania. Na koniec jeden z uczniów klasy IIIc wyrecytował piękną ,,Gawędę o miłości ziemi ojczystej” W.Szymborskiej z akompaniamentem melodii z filmu ,,Dom”. Uroczystość uświetnił występ chóru pod kierunkiem pani J. Szado.
Po występie głos zabrała pani dyrektor I. Dziuba, która zachęciła pierwszoklasistów do odważnej postawy i efektywnej nauki. Radziła im się nigdy nie poddawać, lecz pokonywać ewentualne trudności.
Potem uczniowie z wychowawcami udali się na mszę świętą, rozpoczynającą nowy rok szkolny.

Teresa Gancarz – Uran