1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

„Będziemy o Nich pamiętać stale,
To nasza domowa praca,
Dziś do historii w należnej chwale,
Podziemna Armia powraca”.

1 marca 2016 roku po raz pierwszy odbyła się w murach naszej szkoły akademia poświęcona „Żołnierzom Wyklętym”. Pani Dyrektor Jolanta Kitlińska w swoim wystąpieniu szczególnie podkreśliła wartość takich uroczystości, jako formy uczczenia naszych bohaterów. Decydujący wpływ na zwycięstwo w walce o cześć i pamięć miała decyzja prezydenta Lecha Kaczyńskiego:
„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez oddziały: 3a, 3b, 3e, 3f, 3g pod okiem Pani Marii Łukasik, Pani Agnieszki Jaglarz oraz Pani Jadwigi Szado – sprawującej opiekę nad szkolnym chórem. Na tle wyświetlanych zdjęć historycznych zostały przytoczone przejmujące fakty z przeszłości naszego kraju. Dowiedzieliśmy się o Wielkiej Trójce mającej zadecydować o losach Europy, po nadchodzącej klęsce Hitlera. O przejściu z jednej okupacji – niemieckiej, pod drugą – komunistycznej Rosji i zatwardziałego wroga Polski i Polaków – Stalina. A także o tym, że kiedy cała Europa w maju 1945 roku świętowała koniec II Wojny Światowej, podczas gdy bawiono się i fetowano wolność, w Polsce nastała ciemna noc komunizmu. Był to dla nas trudny okres, jednak nie wszystkich zdołał opanować strach. Żołnierze Armii Krajowej i bohaterowie podziemia polskiego nie złożyli broni, dlatego stali się największym wrogiem nowej zdradzieckiej komunistycznej władzy. To właśnie im zawdzięczamy wolną Polskę.

„Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż,
na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy,
na czystą biel i na gorącą czerwień krwi,
na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych”.
Pamiętamy o Was: Hieronimie Dekutowski ps. „Zapora”, Witoldzie Pilecki „Witold”, Danuto Siedzikówno ps. Inka, Zygmuncie Szendzielarzu ps. „Łupaszko” i o 180 tysiącach walczących w niepodległościowym podziemiu. To miłość do Ojczyzny i stawianie ponad wszystko prawdy uczyniła z Was ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH. Nasz patriotyzm powinien objawiać się szacunkiem do tych bohaterów i niewątpliwe należy przyznać, że tą akademią oddaliśmy należyty im hołd.

Aneta Kuźma