You are currently viewing 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap szkolny

64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap szkolny

Dnia 1 lutego 2019 r. w naszej bibliotece odbyły się eliminacje szkolne do etapu gminnego 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, organizowanego przez Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce. Konkurs Recytatorski przeprowadzony został w formie 3 odrębnych turniejów: – TURNIEJ RECYTATORSKI – uczestnik musiał przygotować wiersz oraz fragment prozy; – TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA” – repertuar i forma prezentacji mogły być dowolne (np. teatr jednego wiersza, łącznie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem i rekwizytem); – TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ – repertuar miał obejmować dwa utwory śpiewane oraz jeden utwór recytowany.

Jury w składzie: p. Krystyna Kurnik, p. Joanna de Junosza Załuska oraz p. Justyna Szewczyk, wyróżniło łącznie 8 uczestników. Do etapu gminnego zakwalifikowali się: – TURNIEJ RECYTATORSKI: Hanna Stan (1c), Natasza Wnuk (4a), Julia Pawlik (4a), Piotr Pręcikowski (4b), Patrycja Laskowska (5b); – TURNIEJ „WYWIEDZONE ZE SŁOWA”: Klaudia Krzyszkowska (3c) – TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ: Natalia Ślusarczyk (3d) i Kaja Krzyszkowska (8b).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Justyna Szewczyk