You are currently viewing Dowóz do szkoły

Dowóz do szkoły

Zainteresowanych rodziców prosimy o  zapoznanie się z załączonymi dokumentami.
Wypełnioną i podpisana deklarację wraz z podpisanym regulaminem, należy złożyć w Sekretariacie Szkoły najpóźniej do 16 września 2022.

Regulamin dowozów – plik .pdf

Karta zgłoszenia dziecka –plik .pdf

Z poważaniem

Lucjan Rówiński
Dyrektor szkoły