Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo!

Jeżeli chodzi o wyniki egzaminów my mamy się czym poszczycić. Dzięki podejmowanym w szkole działaniom średnia wyników osiąganych w wielickiej „JEDYNCE” zawsze przekracza średnią gminy, powiatu, województwa i kraju.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty naszej szkoły, w roku szkolnym 2018/2019, były bardzo wysokie. Jak bardzo? OTÓŻ WYNIKI BYŁY NAJWYŻSZE! Świadczy o tym tzw. skala staninowa średnich wyników szkół. Skala ta obejmuje staniny (jakby poziomy) od 1 do 9. Czyli po każdym egzaminie szkoły mogą się znaleźć na jednej z 9 „półek”. Przy czym stanin 1 to ten najniższy, a 9 to ten najwyższy. Wyniki ze staninu 1, 2, 3, 4 są tymi … powiedzmy … słabymi… Stanin 5, 6 to wyniki średnie. Stanin 7 to radość dla szkoły… Stanin 8 to wielka radość dla szkoły… A stanin 9 to marzenie, które dla nas się spełniło! Gratulujemy naszym absolwentom tego niezwykłego wyniku, który osiągnęły tylko 4 szkoły w województwie małopolskim! Wielu uczniów uzyskało wynik bliski/równy 100%. Ciężka praca Wasza i nauczycieli zaowocowała zwycięstwem – trzema 9 (999)! Gratulujemy, oby matura też się dla Was tak zakończyła!

Oto garść zestawień pokazujących nasz egzaminacyjny sukces:

1. zestawienie ogólne

2. język polski

3. matematyka

4. język angielski

Czyż nasze słupki nie są dumnie najwyższe? JEDYNKA jest po prostu jedyna!