You are currently viewing „ … I TYLKO PAMIĘĆ ZOSTAŁA  PO TEJ KATYŃSKIEJ NOCY…”  Akademia z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

„ … I TYLKO PAMIĘĆ ZOSTAŁA PO TEJ KATYŃSKIEJ NOCY…” Akademia z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dnia 4 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, w której uczestniczyli uczniowie klas 5, 7, 8 SP oraz klas trzecich gimnazjum.

Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jaka przestroga dla przyszłych pokoleń… Ofiarami mordu katyńskiego byli polscy żołnierze, głównie oficerowie, wzięci do niewoli przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku. Osadzono ich w trzech obozach: w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W obozach tych, między listopadem 1939 a majem 1940 roku, przebywało około 15 tysięcy jeńców polskich, w tym około 9000 oficerów. Resztę stanowili podoficerowie oraz pracownicy nauki i kultury.

Nasi aktorzy przedstawili program artystyczny poświęcony pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej. Odczytano fragmenty pamiętników znalezionych w katyńskim lesie, a także listy, które więźniowie wysyłali do swoich rodzin. Wystąpieniom towarzyszyła prezentacja multimedialna, przygotowana przez uczniów naszej szkoły. Część artystyczną wzbogaciła oprawa muzyczna w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem p. Jadwigi Szado. W uroczystości wzięli także udział harcerze uczęszczający do naszej szkoły.

Podczas akademii przypomniano, że w naszym mieście jest realizowany pod pieczą Klubu Przyjaciół Wieliczki, projekt upamiętnienia Ofiar Katynia – ludzi z „list katyńskich”, związanych z Wieliczką oraz innymi gminami naszego powiatu. Na cmentarzu w Wieliczce są już 34 Dęby Pamięci, a w skali powiatu mamy 56 ofiar Katynia. Uczczono też pamięć ofiar katastrofy samolotu Polskiej Delegacji udającej się na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 r.

Justyna Szewczyk

Joanna de Junosza Załuska