You are currently viewing Podpisanie listu intencyjnego

Podpisanie listu intencyjnego

W dniu 29 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Dyrektorem Szkoły Lucjanem Rówińskim wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego Maksymilianem Półtorakiem oraz Jakubem Pasiutem a przedstawicielami Koła Pszczelarzy w Wieliczce Wielicki Bartnik reprezentowanymi przez pana prezesa Adama Czajczyka, wiceprezesa Romana Szlachtę oraz członka zarządu Błażeja Pasiuta.

W liście intencyjnym obie strony zawarły chęć współpracy w obszarze edukacji dotyczącej bioróżnorodności oraz roli i znaczenia zapylaczy w kontekście ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Już w najbliższym czasie zaplanowano działania związane obchodzonym 20 maja Dniem Pszczoły.