II POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

II Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Szkół Podstawowych powiatu wielickiego jest kontynuacją I Powiatowego Konkursu Ortograficznego, który w 2021 roku nie odbył się z racji pandemii. Konkurs składa się z trzech części: dyktanda ortograficznego, testu sprawdzającego znajomość zasad ortograficznych (korekta tekstu) oraz praktycznego korzystania ze słownika ortograficznego.

Konkurs odbędzie się dn. 16.02.2022r.w środę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 20 w godzinach 900 -1100. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.sp1.wieliczka.eu dn. 17.02.2022r. Laureatom I, II, III miejsca nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej akademii w dniu 7.03.2022r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. K. Wielkiego w Wieliczce o godz. 10.40.W konkursie może wziąć udział jeden uczeń klasy siódmej lub ósmej z każdej szkoły podstawowej powiatu wielickiego. Szkoły dokonują sposobu wyboru uczestnika konkursu według własnego regulaminu.

Kartę zgłoszenia, zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia (RODO) i oświadczenie nauczyciela należy przesłać do dnia 4 lutego 2022r.:
– pocztą tradycyjną do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce (decyduje data stempla pocztowego) lub
– faksem na nr: 12 2783788 lub
– jako skan wypełnionych dokumentów na adres mailowy pkort.sp1.wieliczka@wp.pl

Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie – zobacz tutaj.

Organizator Agata Dylawerska