You are currently viewing IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny

IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Dnia 5.03.2024r. podczas uroczystej akademii z okazji Święta Patrona Szkoły – Kazimierza Wielkiego w naszej szkole odbyło się wręczenie nagród laureatom IV Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla szkół podstawowych powiatu wielickiego.  

IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Szkół Podstawowych powiatu wielickiego odbył się 6 lutego 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 1  im. Kazimierza Wielkiego  w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 20. Patronat nad konkursem objął Starosta Wielicki Pan Adam Kociołek.

Konkurs składał się z trzech części: dyktanda ortograficznego, testu sprawdzającego znajomość zasad ortograficznych (tzw. korekty tekstu) oraz praktycznego korzystania ze słownika ortograficznego.

 

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce Eryk Grochal – uczeń Szkoły Podstawowej w Bilczycach;

II miejsce Anna Suder – uczennica Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich;

III miejsce Mateusz Głowacki –uczeń  Szkoły Podstawowej  nr 4 im. Erazma Jerzmanowskiego w Wieliczce.

Nagrody w imieniu Starosty Wielickiego wręczyli Henryk Gawor i Rafał Ślęczka.

 

                                                                                  Organizator

                                                                                      Dyrektor SP nr 1