You are currently viewing „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. Lekcja tragicznej historii – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

„Ludzie ludziom zgotowali ten los”. Lekcja tragicznej historii – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

1 października br. roku klasy trzecie naszego gimnazjum, jak co roku, zwiedzały Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau. Celami wycieczki były: poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce, kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, uświadomienie uczniom wymiaru ludzkiego okrucieństwa, a z drugiej strony przedstawienie wizerunku ludzi umierających bez prawa do godności, budzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie oraz poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych narodów podczas II wojny światowej.

Uczniowie zwiedzili najpierw teren byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie pod ścianą straceń złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze, by uczcić tragiczną śmierć tysięcy ludzi. Następnie odwiedzili miejsce masowej śmierci wielu tysięcy Żydów – obóz śmierci Birkenau. Wizyta w Muzeum była lekcją człowieczeństwa, lekcją przeprowadzoną z dbałością o wrażliwość młodych ludzi, ale bez nadmiernego łagodzenia strasznej prawdy. Wizyta w Muzeum jest nie tylko lekcją historii, ale i znakomitą formą kształtowania świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci.

Adam Goryl
nauczyciel historii