luty 2021- luty 2022

Na zdjęciu poniżej widać „szefostwo” Zarządu SU.

W kolejności od lewej: Daria Radu 7a (sekretarz), Jerzy  Pacyna 8a (zastępca przewodniczącej), Adrianna Mróz 5c (sekretarz), Milena Kupiec 8b (przewodnicząca), Anna Trojan 6b (sekretarz).

Oto pozostałe ważne informacje:

  1. opiekunami „dużego” (oddziały 4-8) SU są Pani Magdalena Parszywka i Pan Paweł Zakolski, natomiast „małego” (oddziały 1-3) SU Pani Agnieszka Dzięgiel,
  2. skład całego Zarządu Samorządu Uczniowskiego – zobacz tutaj…,
  3. plan pracy – zobacz tutaj…,
  4. regulamin – zobacz tutaj…,
  5. wybory nowego składu Zarządu SU odbywają się na początku każdego roku kalendarzowego (styczeń-luty).