You are currently viewing Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2024

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2024

KONKURS  RECYTATORSKI

Eliminacje do etapu gminnego 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Konkurs przeprowadzony zostanie w formie 4 odrębnych turniejów:

  1. TURNIEJ RECYTATORSKI:

– uczestnik powinien przygotować jeden wiersz i fragment prozy.
Całość wystąpienia dla kl. I-III i IV-VI nie powinna przekraczać 3 minuty,
a dla kl. VII-VIII nie powinna przekraczać 5 minut.

2. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”:

– repertuar dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łącznie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem i rekwizytem).
Występ nie może przekroczyć 7 minut.

3. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA:

– obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki.
Występ kl. I-VIII nie może przekroczyć 15 minut.

4. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ:

 – repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany.
Występ nie może przekroczyć 10 minut.

Recytator nie może zgłosić repertuaru prezentowanego w innych konkursach.

* * *


Zgłoszenia chętnych do dn. 22.01.2024 r. w bibliotece szkolnej.

Etap szkolny konkursu przeprowadzony zostanie w dniach 29.01-2.02.2024 r. (harmonogram przesłuchań zostanie podany po 22.01.24).

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Załączniki:

REGULAMIN okr 2024

karta uczestnika_ recytatorski i wywiedzione

Karta uczestnika _ Teatr 1 Aktora

karta uczestnika _ poezja śpiewana