You are currently viewing Wycieczka do straży pożarnej.

Wycieczka do straży pożarnej.

Dzieci z grupy „Słoneczka” odwiedziły Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Krakowie. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć różne rodzaje wozów strażackich oraz dowiedzieć się do czego służy każdy z nich. Panowie strażacy zadbali o to, żeby przekazać dzieciom zasady bezpieczeństwa, przypomnieć numer alarmowy oraz postępowanie w razie pożaru. Dzieci mogły również doświadczyć symulacji pożaru i dowiedziały się, jak należy się poruszać w zadymionym pomieszczeniu. Na koniec „Słoneczka” podziękowały strażakom pięknymi laurkami, które wykonały w przedszkolu.

Paulina Mochniej