You are currently viewing Podręcznik do religii dla klasy 3

Podręcznik do religii dla klasy 3

Rodziców uczniów oddziałów klasy 3 uczęszczających na religię prosimy o zakup podręcznika z ćwiczeniami do nauki religii dla III klasy szkoły podstawowej pt.:

„Jezus przychodzi do nas”, redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Adam Berski, wyd. Św. Stanisława BM, Kraków 2022

Z poważaniem

Lucjan Rówiński
Dyrektor szkoły