You are currently viewing Rekrutacja 2022/23

Rekrutacja 2022/23

Uwaga Rodzice przyszłych przedszkolaków!

Zgodnie z zasadami rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023, rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka.
Podpisany przez obojga rodziców dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres rekrutacja@sp1.wieliczka.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia 2023r., do godz. 16.00.
Oddział Przedszkolny przy SP1 – zobacz tutaj
Punkt Przedszkolny w Wieliczce – zobacz tutaj