You are currently viewing Skąd się biorą produkty ekologiczne?

Skąd się biorą produkty ekologiczne?

Dzieci z grupy „Słoneczka” przystąpiły do udziału w projekcie „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. Jest to ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. W trakcie zajęć przedszkolaki poznały zasady zdrowego żywienia. Układały piramidę żywienia oraz oglądały film edukacyjny pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. Dzieci nauczyły się dlaczego warto wybierać takie produkty i jak rozpoznać jej w sklepie, a także utrwaliły wiedzę na temat higieny i zdrowego stylu życia.

Paulina Mochniej