You are currently viewing Ślubujemy!

Ślubujemy!

Dnia 15 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce.
W trakcie akademii odśpiewano hymn narodowy, a uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich pod kierownictwem Pani Krystyny Kurnik oraz Pani Jadwigi Szado zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie i muzyczne. Nie brakowało takich utworów jak Dzień dobry, biały ptaku czy Prześliczna wiolonczelistka. Publiczność była pod ogromnym wrażeniem także recytacji interesującej i dającej wiele do myślenia poezji.

W trzeciej części uroczystości miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych. W obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubowano wypełniać sumiennie obowiązki ucznia oraz dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Na zakończenie złożono wszystkim nauczycielom i pracownikom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów. Uczniom natomiast gratulowano wejścia do wielkiej szkolnej rodziny.
Aneta Kuźma