You are currently viewing SZCZEPIENIA COVIDOWE DLA UCZNIÓW

SZCZEPIENIA COVIDOWE DLA UCZNIÓW

Szanowni Państwo,

przekazuję do wiadomości list MEiN dotyczący organizacji szczepień dla uczniów w wieku 5-11 lat. Jego pełna treść znajduje się tutaj

Z poważaniem – Lucjan Rówiński