You are currently viewing Wokół współczesnej fantastyki

Wokół współczesnej fantastyki

W dn. 16 października 2015 r. ramach obchodów jubileuszu 70-lecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce młodzież naszego Gimnazjum pod opieką p. Marii Pająk-Wilk i p. Justyny Szewczyk, wzięła udział w spotkaniu z Pawłem Majką, pisarzem z Krakowa pt. „Wokół współczesnej fantastyki”.

Podczas spotkania autor bardzo kolorowo i obrazowo opowiadał o nurtach współczesnej polskiej fantastyki, o tym jak rozwija się ona na tle literatury zachodnioeuropejskiej, czy nawet rosyjskiej. Nie zabrakło powrotu do przeszłości, w którym autor dokonał bogatego przeglądu pisarzy literatury fantastycznej od początku XX wieku. Wspominał o tym, jak zmieniała się polska fantastyka: z pesymistycznego science fiction, aż do bogatego w ludowe wierzenia i magię fantasy, które w naszym kraju zapoczątkowane zostało przez Andrzeja Sapkowskiego.


oprac. J. Szewczyk, M. Pająk-Wilk