Zajęcia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

 

W ostatnim tygodniu lutego uczniowie świetlicy uczestniczyli w szkoleniu, które miało na celu przygotować ich do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli do momentu przyjazdu lekarza.

Szkolenie dzieci obejmowało poznanie wszystkich etapów pomocy czyli; bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego, ocena stanu poszkodowanego, sprawdzenie czynności życiowych, wzywanie pomocy, resuscytację krążeniowo-oddechową, ułożenie nieprzytomnego w pozycji bocznej. Uczniowie poznali również czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań oraz oparzeń. Pokaz poprzedziły programy i filmy edukacyjne.

Świetliczaki utrwaliły poznane już wcześniej numery alarmowe;

112, 999, 998, 997.

W oparciu o poznaną wiedzę teoretyczną z wielką chęcią i zaangażowaniem brali udział w ćwiczeniach.

Jadwiga Wojciechowska-Bruzda