You are currently viewing Żegnamy szkołę, wkrótce wakacje…

Żegnamy szkołę, wkrótce wakacje…

W dniu 22 czerwca zakończyliśmy uroczyście miniony rok szkolny 2017/18. Był to czas podsumowań naszych wysiłków i osiągnięć. Wyróżniający się uczniowie klas pierwszych i czwartych odebrali zasłużone dyplomy i świadectwa. Klasa 1b w imieniu młodszych uczniów naszej szkoły pożegnała wszystkich kolegów, koleżanki, kadrę pedagogiczną i pracowników szkoły oraz rodziców występem artystycznym pod kierunkiem p. Marioli Taboł ukazującym efekty rocznej pracy z uczniami oraz ich talenty, umiejętności i pasje. Występ został przyjęty z aplauzem.

Mariola Taboł