You are currently viewing Małopolski Carolus – wyróznienie

Małopolski Carolus – wyróznienie

Uczennica naszej szkoły Anna Madeja otrzymała wyróżnienie w konkursie Małopolski Carolus.
W ramach konkursu przyznawane są nagrody i wyróżnienia dla szczególnie uzdolnionych młodych Małopolan, w czterech kategoriach:

Gemma Gemmarum – Klejnot nad klejnotami – Omnibus edukacyjny,
Mens Sana in Corpore Sano – W zdrowym ciele zdrowy duch – za osiągnięcia sportowe,
Artificem Commendat Opus – Dzieło zachwala mistrza – za osiągnięcia artystyczne,
Littera Scripta Manet – Słowo zapisane pozostaje – za osiągnięcia literackie.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 

fotografie i plansze prezentacji: Instytut Dialogu Międzykulturowego, idmjp2.pl