You are currently viewing Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

ZSU Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce rozpoczyna pracę w I półroczu roku szkolnego 2023/2024 w następującym składzie:
Przewodnicząca: Sznajder Zofia (8b)
Z – cy: Trojan Anna (8b) i Półtorak Maksymilian (7a)
Sekretarz: Pasiut Jakub (5c) i Gwóźdź Emilia (8b)
Mały Zarząd SU: Dymek Alicja (4b) i Niewiadomska Clara (4c)

Pod opieką Samorządu Uczniowskiego znajdują się 4 sekcje:
Sekcja informacyjna
Pasiut Jakub 5c
Rabicka Pola 8b
Nowosielski Wiktor 5c
Pytel Pola 5c
Pasek Maja 6b
Windak Adrianna 6d
Wojdała Karolina 6d
Farnaus Antoni 7c
Zabawa Łukasz 7c

Sekcja organizacyjna
Trojan Anna 8b
Niewiadomska Clara 4c
Kotowicz Michał 5a
Sznajder Maciej 5a
Tobiczyk Lena 6b
Bill Karolina 8a
Michalik Amelia 8a
Gawor Janka 8b
Gwóźdź Emilia 8b
Kasperek Karolina 8b

Sekcja porządkowa
Półtorak Maksymilian 7a
Dymek Alicja 4b
Pawlik Jakub 6b
Flak Miłosz 8a
Kotaba Magdalena 8a
Starba Karol 8a
Błaszczyk Michalina 8b
Korpak Maja 8b
Wójcik Nina 8b

Sekcja techniczna
Kudlik Marcel 8a
Ochoński Miłosz 8a