You are currently viewing Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 listopada 2023 roku w SP1 odbyła się akcja związana ze Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień organizowana przez dwie klasy – 3a i 5c.
Głównym celem tego działania było promowanie wśród wszystkich uczniów uprzejmości oraz dobrego zachowania.
Każdy miał możliwość przygotować kartkę i tym samym wykazać się serdecznością wobec innych osób.
Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Nie brakowało chętnych, chcących podzielić się dobrym słowem.
Wszystkie kartki trafiły do adresatów. Wierzymy, że ten dzień na pewno zostanie zapamiętany.