You are currently viewing Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

 

Stawka ubezpieczenia na rok szkolny 2022/23 wynosi 40 zł.
Osoby zainteresowane objęciem dziecka ubezpieczeniem proszone są o wpłaty podczas zebrań z wychowawcą.

Dokumenty związane z ubezpieczeniem znajdują się w zakładce Rada Rodziców.

Z poważaniem

Lucjan Rówiński
Dyrektor szkoły